Hymnal Project

Kršćanske adventističke himne1 ~ O, kliči Bogu, Zemljo sva2 ~ O, dajte Bogu čast3 ~ Bog je među nama4 ~ Ljubav je sveti Božji dar5 ~ Naš Bog je ljubav6 ~ Sva sila i slava7 ~ Dajte Bogu hvalu8 ~ Tebe, Bože, hvalimo9 ~ Svi nek’ hvale Tvorca svoga10 ~ Kad zađe Sunce11 ~ Pred lice Božje dođimo12 ~ O slavi Boga13 ~ Tebi, o Bože, zahvalnost14 ~ Kad gledam ja nebesa Tvoja15 ~ O Tvojoj slavi, Bože moj16 ~ Sav svet nebeski hvali Te17 ~ U slavi vlada vječni Bog18 ~ Naš Gospod svijetom vlada19 ~ Čuj nebeske vojske glas20 ~ Tiha noć... Spava sad21 ~ Na nebu još sja22 ~ O Belteheme grade ti23 ~ Čuj taj glas i pesmu zvijezda24 ~ O, dođimo sada pred Gospoda25 ~ Sin nam se dade26 ~ O čuda kom se divi27 ~ Tek rođeni Isus28 ~ Tu noć još pamti Betlehem29 ~ Gledajmo Krista na Jordanu30 ~ Galileja, Galileja31 ~ O kome priča sav naš grad32 ~ O Glavo puna rana33 ~ O, gledaj na Golgotu tamo34 ~ O Janje Božje, ja Te pratim35 ~ Na brdu tom, Golgoti toj36 ~ Golgota brijeg se zove taj37 ~ U grobu leži Spas38 ~ Tvoja pobeda je, Kriste39 ~ Već zasjeda Sud40 ~ Isus, moj Gospod41 ~ Slava, slava nek bude Isusu42 ~ Moj život Ti si, Kriste43 ~ O Kristu pevam svaki dan44 ~ Divno zvuči ime Isus45 ~ Ni ljupki harfin zvuk46 ~ Kriste, naš Bože47 ~ Naš slavni Liječnik, Isus sam48 ~ Samo Tebe, Spase, slavim49 ~ Ti si, Kriste, Car i Sluga50 ~ O Kriste, dragi Spase51 ~ Dođi sad, o Duše Sveti52 ~ Rasvijetli, Duše Sveti53 ~ Duše vjere, posvećenja54 ~ O, dođi, Duše Sveti55 ~ O naš Oče, Duh Tvoj Sveti56 ~ Duše Sveti, daruj mi57 ~ Dođi, o Duše svemoćni58 ~ Duše Sveti, dođi nam59 ~ Bože, daj nam Duha Svetog60 ~ O Duše Sveti, hvala Ti61 ~ Uči me da držim Zakon sav62 ~ Otvori oči moje Ti63 ~ Po Božjoj volji tko se vlada64 ~ Sunce je na zalasku65 ~ Na svršetku radnih dana66 ~ Na kraju šestog dana67 ~ Bog koji stvori svijet68 ~ Subota je sedmi dan69 ~ Gospodnja je subota došla70 ~ Sve brige naše nestaju71 ~ Subota slavna odmor je Gospodnji72 ~ Svim srcem ja se radujem73 ~ O suboto slavna u Gospodu mom74 ~ Sad tiho, svi tiho75 ~ U Tvom domu, Bože naš76 ~ O Bože, hvalim Te77 ~ Ti si divan, o naš Spase78 ~ O Pastiru duša naših79 ~ Dragi Oče, u Tvom domu80 ~ Ovog svetog dana sad81 ~ Tebe, Bože, slavimo82 ~ U domu svome, Bože moj83 ~ O naš Bože, Ti si Tvorac84 ~ O Bože, čuj nas85 ~ Svakog dana, o moj Bože86 ~ Pred sveto Božje lice87 ~ Hvala Ti, Oče88 ~ Čuj, Pastiru, stado svoje89 ~ U Gospodnjem domu spremamo se90 ~ U domu Tvome, Gospode91 ~ Tvoj narod, Bože, hvali Te92 ~ Dođi, Kriste, molimo Te93 ~ O Bože naš, Tvoj sedmi dan94 ~ Aleluja! Slava Tebi95 ~ O kako brzo subota je prošla96 ~ Dok noćni mir se spušta97 ~ Blagoslovi Bože nas98 ~ Svog Duha daj nam, Kriste99 ~ Na kraju službe sad100 ~ Neka milost Sina Božjeg101 ~ Živa je, živa Božja Riječ102 ~ Sveto pismo, Božja Riječ103 ~ Božja Riječ je svjetlost104 ~ Kod žive rijeke mi smo sada105 ~ Riječ Božju daj mi106 ~ Divna knjiga Biblija107 ~ Istražuj Pismo108 ~ Božanski Ti si Učitelj109 ~ Kad čitam Sveto pismo110 ~ Hvala Ti, Kriste111 ~ Bibliju uzmi i čitaj112 ~ Isus još kuca na vrata113 ~ O, dođi Kristu i primi spas114 ~ Zašto ne daš srce Kristu115 ~ Dođi Kristu umoran116 ~ Još ima mjesta za te117 ~ Glas evanđelja čuje se118 ~ Ko hoće, neka pođe sad119 ~ Isus svakom daje120 ~ Isus je vječna dobrota121 ~ Čuj taj glas — to Isus zove122 ~ O, gledaj svog Spasa123 ~ Netko kuca, traži te124 ~ Sad dok slušaš Božji glas125 ~ Ako grijesi tvoji budu126 ~ Dođi i slavi127 ~ Ja znam, o dušo128 ~ Na tvoja vrata kuca129 ~ Dođi pod križ130 ~ Zove te Bog na svadbu131 ~ Za tebe prolih krv132 ~ Već je blizu dan Gospodnji133 ~ Ja živim, kaže Gospod134 ~ Tko gleda pod križem135 ~ Na svadbu Isus te zove136 ~ Već zlatno Sunce tone137 ~ Ne pravda Gospod krivog138 ~ Kad u svijetu jad te snađe139 ~ Isus, tvoj Pastir dobri140 ~ Okreni se ka Bogu svom141 ~ Zašto još spavaš pred vratima Neba142 ~ Slušaj tu vijest sa Neba143 ~ Kao sluga dođoh sad144 ~ O, vrati se sine145 ~ Isus prima s ljubavlju146 ~ Tko tako nježno kuca147 ~ Samo još korak jedan148 ~ Svatko tko je žedan pravde149 ~ Gle srca mog150 ~ Ja vjerom sada dolazim151 ~ Ti me peri, o Spase moj152 ~ Ja idem takav kakav sam153 ~ Ja nemam ništa da Ti dam154 ~ Tko kuca sad na vrata155 ~ Jednom zgriješih Nebu156 ~ O Kriste, evo me157 ~ O, dopusti, Spase dragi158 ~ Stijeno spasa, Bože moj159 ~ Ti, Kriste, primaš grešnike160 ~ Od Boga zađoh jednom ja161 ~ O moj Spase, Ti si rođen162 ~ Sad pred Tobom, Kriste, stojim163 ~ Radost i mir je u duši164 ~ Dok stojim na Golgoti165 ~ Sa Golgote teče sad166 ~ O moj dragi Spase167 ~ Radost neka vlada168 ~ Gospodnji ja sam čuo glas169 ~ U Kristu sam spašen ja170 ~ O, da Ti nisi, Spase, umro171 ~ U srcu svom ja slušam glas172 ~ Kristov križ je sav moj nad173 ~ Na Golgoti je križ174 ~ Bio sam slijep175 ~ O dođite i čujte176 ~ Ko u Kristu mir svoj ima177 ~ Ja ne znam zašto dade Bog178 ~ U svijetu tom ne nađoh svoj mir179 ~ Ni srebrom, ni zlatom180 ~ Ja Tebe ljubim, Isuse181 ~ O Kristu, svom Pastiru182 ~ Samo na Te, Kriste, gledam183 ~ Gledam u Krista184 ~ O Kriste, riječ sam dao185 ~ O, dođi, Spase moj186 ~ U Tebi, Kriste, imam sve187 ~ Naš tvrdi grad je Gospod Bog188 ~ Bog vodi me! - to pjevam sad189 ~ Kad me vodi moj Bog190 ~ Uzdaj se, o dušo, u Boga svog191 ~ Ne brinem se za život svoj192 ~ Gle, Gospod uvijek vjerno straži193 ~ Na istok, zapad, sjever, jug194 ~ Kad se digne bura jaka195 ~ Samo s Kristom mirno plovim196 ~ Što se brineš, malo stado197 ~ Dok sijevaju sjajne munje198 ~ Sad uzmimo kamen199 ~ U Kristu imam dom200 ~ O, često pred nama je mrak201 ~ Od Boga teče izvor živ202 ~ Znam da Isus svud je sa mnom203 ~ Što se bojiš, zar ne vidiš204 ~ U sred silne bure plovi205 ~ Kao što jelen izvor gorom traži206 ~ Život nije uvijek vedar207 ~ Gle, Gospod sam je Pastir moj208 ~ Kad jedva već nosim ja svoj križ209 ~ Na tvom su licu suze sad210 ~ Na moru u burnoj noći211 ~ Dušo, usred jada212 ~ U Kristu ja imam svoj mir213 ~ Kad tišti tebe težak jad214 ~ U miru Gospodnjem, kroz oluje215 ~ Moj zaklon je Bog216 ~ Što čini Bog to dobro je217 ~ Kriste, Ti nas vodi sam218 ~ Gle, anđeo nas prati219 ~ Kad god mi treba220 ~ Radost nek u srcu blista221 ~ Zlatno Sunce sjaj svoj šalje222 ~ Dobro je, dobro sve223 ~ Ja slavim Božju ljubav vječnu224 ~ O, uzmi ruke moje225 ~ Vodi me, o dragi Oče226 ~ Nemoj me sad mimoići227 ~ Na Golgotu hitam tamo228 ~ Stavi pod krst svoje breme229 ~ Ja čeznem, o Isuse230 ~ Radostan sam što me ljubi moj Bog231 ~ Dragocjen si mi, Spase232 ~ Ti si Kriste stena mira233 ~ Sve bliže Bogu sad234 ~ Kriste, na Tebe ja gledam tu sad235 ~ Kad si tužan, kad si razočaran236 ~ Ja Tebe želim237 ~ Šta može ljepše biti238 ~ Uzdam se u Tebe, Spase239 ~ Od Krista svijetli divan sjaj240 ~ Svuda samo s Kristom241 ~ U Kristu je sigurnost242 ~ Tebi, o Bože moj243 ~ U Krista ja se uzdam244 ~ Samo s Kristom ja ću rado poći245 ~ U Spasu mom imam svoj mir i radost246 ~ Na Zemlji mio drug247 ~ Kriste, Ti si izvor duši248 ~ Kristu dajem srce svoje249 ~ Smjerno pokraj nogu Spasitelja250 ~ O Kriste, mili Spase251 ~ Jedna Stijena iz davnina252 ~ Da za Tobom idem, Spase253 ~ Bliže Tebi, sad sve bliže254 ~ Tebi, Bože, čeznem sada255 ~ U meni neka živi Bog256 ~ Pod sjenkom vječne Stijene257 ~ Što da za Krista činim sada258 ~ Kriste, slab je brodić moj259 ~ O dragi Kriste, čuj molbu260 ~ Jednom tražih sreću261 ~ Kad dođe kraj života mog262 ~ U Kristu nema vječne smrti263 ~ Svoju svetost, Bože264 ~ Jedan Gospod, jedna vjera265 ~ Na vječitoj Stijeni zidamo266 ~ Naš Gospod je Stijena istine267 ~ Vjeruj samo svaki dan268 ~ Jedna je vjera Kristova269 ~ Sad dođi k Bogu vjerom270 ~ Na Tebe, Kriste, gledam ja271 ~ Ko vjerom živi272 ~ Ni najveći um273 ~ Kad zbog Krista svijet te ruži274 ~ O, naprijed u pravdi i vjeri275 ~ O, da imam mudrost svaku276 ~ O te divne radosti277 ~ Sa nebeske te visine278 ~ Gle u tuđoj zemlji toj279 ~ Hrabro brate napred samo280 ~ Probudi se već281 ~ Ne boj se, o malo stado282 ~ U Kristu hrabro svi283 ~ Naprijed svi284 ~ Dušo, usred briga, jada285 ~ Nikad nadu ti ne gubi286 ~ U Bogu sam našao štit287 ~ O, da l’ si čuvar brata svog288 ~ Uči nas, o Bože sveti289 ~ Pripeka žari i suši290 ~ Kad te sladost grijeha mami291 ~ Uz rijeku čamcem plovim292 ~ Kad grijeh te mami293 ~ Protiv iskušenja294 ~ Tko su djeca Tvoja295 ~ Ma koliko bilo lijepo296 ~ Kada Gospod dar tvoj traži297 ~ Svi nose svoje dare298 ~ Bori se u borbi vjere299 ~ Naš mili Spase, Ti nas vodi300 ~ Crkvo Božja, moli se301 ~ O, kako volim molitvu302 ~ Čuj, Oče, vapaj naš303 ~ Bdij i moli se do kraja vjerno304 ~ O drago vrijeme molitve305 ~ Oprosti srcu mome306 ~ Moli se u osvit dana307 ~ Kada svane jutro novo308 ~ Kad tvog brata briga mori309 ~ O Bože moj, svog Duha310 ~ Gospode, pomozi mi311 ~ Bože moj, uči me da se molim312 ~ Pravi Prijatelj je Isus313 ~ Jedan sat u danu314 ~ O Bože, Tvorče moj315 ~ O Bože, čuj naš slabi glas316 ~ Bog ti čini dobra sva317 ~ Oče nebeski, svjetlost mi daj318 ~ Ja šaljem vas319 ~ Kud god sad ti kreneš okom320 ~ Bog ti povjerava321 ~ Ustajte, noć će doći322 ~ Za Tvoje Djelo, Spase naš323 ~ Bez roda si324 ~ Za Krista vrijedno radi325 ~ Bog na žetvu zove nas326 ~ Sij tek što svane327 ~ Po cijelom svijetu idite328 ~ Ko sijač punom snagom sad329 ~ Već vrijeme je žetvi330 ~ U zemlji vječnog leda331 ~ Što bez posla vi ste sada332 ~ O brate, što čekaš333 ~ Gospod nas šalje334 ~ O, spasimo mnoge335 ~ Razdijeli kruh svoj gladnima336 ~ Sluge Gospodnje, sad žetve je dan337 ~ Anđela tri još posred neba lete338 ~ Kao u zoru što zvijezde se gase339 ~ Divno svijetli milost Božja340 ~ Ne izgovaraj se341 ~ Dan za danom vrijeme leti342 ~ Koji s plačem siju343 ~ Isus sad svoj narod pita344 ~ Pokaži svijetu Isusa345 ~ Dođi i pomozi346 ~ Dok sunce nade tone347 ~ Još sa malo suza, rada348 ~ Milost sja iz Božjeg stana349 ~ Isus moćni primjer350 ~ Pod cijelim nebom poziv kruži351 ~ U buri života352 ~ O Grade zlatnih ulica353 ~ U dom, u moj nebeski dom354 ~ Zemlja radosti čeka sve nas355 ~ Sa čežnjom gledam gore356 ~ Znam za jednu divnu rijeku357 ~ O, nema ljepše misli358 ~ Ja ne tražim blago359 ~ O, znam za jedan divan svijet360 ~ Sunce zađe iza brijega361 ~ O sveti grade Boga mog362 ~ Život teče u dolini363 ~ Bliže, sve bliže, o Bože moj364 ~ Ja sad mislim na svoj novi365 ~ Tam u Raj366 ~ Kad skoro s Neba dođe Bog367 ~ Neka te vjera vodi368 ~ Kao nekad do Kanana369 ~ Isus je put za vječni moj dom370 ~ Sa pjesmom put je ljepši371 ~ Sione, grade nebeski372 ~ Ja znam da živi Isus moj373 ~ Isus gradi zlatni grad374 ~ Od Boga rijeka teče375 ~ Tiha je luka nebeski Grad376 ~ Sve bliže svakog dana377 ~ O ti, suze otri378 ~ O, ko će s nama sad na put379 ~ S Kristom u srcu svom380 ~ O, domu mom381 ~ Ko će svoje drage sresti382 ~ Kud sa štapom po toj noći383 ~ Ja ne čeznem za slavom384 ~ Dok Sunce tone385 ~ Na Zemlji strancem me sada zovu386 ~ U Nebo gde je Isus moj387 ~ O kakve sreće kad na kraju puta388 ~ Ja se zovem carski sin389 ~ O Grade ti, gdje živi Bog390 ~ Ja penjem se u Božji grad391 ~ Tko će svoje mile naći392 ~ Postoji jedan dalek svijet393 ~ O brate, kud misliš sad poći394 ~ Mi idemo gore u nebeski Grad395 ~ S Kristom na moru mi plovimo sad396 ~ Noć mora proći397 ~ Zavičaj, zavičaj398 ~ U nebeskom domu tamo399 ~ Čuj, sa Neba harfe zvone400 ~ Na Zemlji mi smo gosti tu401 ~ Na Nebu me već čeka dom402 ~ Glasnici trubom oglasite znak403 ~ Znaci na Zemlji pokazuju nam404 ~ Već se vidi znak spasenja405 ~ S Neba će uskoro doći naš Bog406 ~ Naš će Gospod opet doći407 ~ O, kad ugledam ja Krista408 ~ Isus će doći409 ~ Skoro će nam Isus doći410 ~ Kad se javi Božja truba411 ~ Znam da je blizu čas412 ~ Ko zna kad će Gospod nam doći413 ~ Evo Spas će opet doći414 ~ Sa Neba Isus doći će415 ~ Stražite, naš Gospod kaže416 ~ Gde smo mi danas?417 ~ Ja moram sad biti418 ~ Svom obećanju vjeran Bog419 ~ Vremena već više nema420 ~ Taj dan ne zna se421 ~ Sa svih kula, iznad gora422 ~ O, budno gledaj423 ~ Kad zatrubi Božja truba424 ~ O stražaru trubi moćno425 ~ Isus će stati nad svijetom svim426 ~ O, blago domu gdje te svatko prima427 ~ Kad zamru zvuci svi428 ~ O kako nam je dobar Spas429 ~ Kad je glava doma Bog430 ~ Kao pčela cijelog ljeta431 ~ Kad dođe veče blago432 ~ Za sva doba i vremena433 ~ Gle, Isus, dobri Pastir naš434 ~ Tamo gdje te svatko voli435 ~ Čuj, Oče, naše hvale glas436 ~ Gdje su, majko, djeca tvoja437 ~ U ljubavi Gospodnjoj438 ~ Ja sam, kaže Isus439 ~ O, dajte čast440 ~ Da li znate ukras moj?441 ~ Moj Otac, Vladar svemira442 ~ Svoje dječje stado443 ~ Pustite svu djecu k meni444 ~ Svim srcem, djeco, pjevajmo445 ~ Kada Isus, kada Isus446 ~ Znam za jedno janje ja447 ~ Isus mene ljubi sam448 ~ Božja ljubav nema kraja449 ~ Ja sam janje Spasa svog450 ~ Moli se kad svane zora451 ~ Ja bih htio, Kriste, biti452 ~ Čitaj Pismo, čitaj Božju Riječ453 ~ Male kapi vode454 ~ Znaš li broj svih zvijezda sjajnih455 ~ O, pođi sad u cvjetni raj456 ~ Gle, sa brijega potok teče457 ~ Sva polja i sve gore458 ~ O, krasno je kad cvjeta sve459 ~ Sve su ptice opet tu460 ~ Kad sine sunce proljetno461 ~ Probudi se, o cvijete462 ~ Kako cvatu divno, gle463 ~ Zima stigla, mraz već steže464 ~ Bog je dobar465 ~ Jutrom rano, Bože dragi466 ~ Dobro došlo, jutro krasno467 ~ Svojom harfom, dušo, sada468 ~ O kakvog mira i sreće469 ~ Kad zasvjetle sjajne zvijezde470 ~ Ja volim kad svoj nađem kut471 ~ O, ostani sa nama472 ~ Još jedan ode dan473 ~ Umoran sam, prođe dan474 ~ Nek vas svuda čuva Bog475 ~ Gospod nek je s vama476 ~ Na Jordan dođe Gospod sam477 ~ O Kriste, krsti nas478 ~ Ja sretan sam na svijetu tom479 ~ U gornjoj sobi, nakon Pashe480 ~ Na večeru, za sto481 ~ Svoj mir i radost nalazim482 ~ Bože dragi, Ti posveti483 ~ O slavni Bože naš484 ~ Pred Nebom vi ste sad485 ~ O Kriste, dođi sad sa Neba486 ~ Posle borbe tu na Zemlji487 ~ U Bogu mirno spavaj ti488 ~ U vjeri sada spavaš ti489 ~ Nebeski Oče, Ti sve znaš490 ~ Spavaj nam ti