hymnal.pro

377 ~ O ti, suze otri

1

O ti, suze otri sad sa lica svog; Ne brini se više, jer sve vidi Bog! Sve ti njemu kaži, jer On sluša te; Moć i snagu daje da izdržiš sve!

2

Znaš li srce koje da ga tišti jad? Kaži mu o Kristu i objavi nad! On sve jade vidi, što još muče nas; Tko god k Njemu dođe, svoj će naći spas!

3

Mir će skoro doći i s njim odmor tvoj, Jad će svaki proći i sa grijehom boj! O, ne tuguj više ti u srcu svom, Jer se Gospod brine, nov ti sprema dom!