hymnal.pro

248 ~ Kristu dajem srce svoje

1

Kristu dajem srce svoje I svoj život svaki dan, Da ja uvijek Njemu služim, Zahvalan i radostan!


Pripjev

Kristu dajem sve, Kristu dajem sve, Samo Tebi, Spase dragi, Jer Ti ljubiš me!

2

Kristu dajem sve što imam, Svoje srce donosim! Dajem sve na ovom svijetu, Samo da bih bio s Njim!

3

Kristu dajem samog sebe Sada i u vječnosti, Da za Njega samo svijetlim Sjajem prave vjernosti!