Hymnal Project

Адвентната песнарка1 ~ Народни братски племена2 ~ Боже крепки и всесилни3 ~ В Твое име сме събрани4 ~ Боже, отвори вратата5 ~ Както еленът за вода студена6 ~ Господи, ние пак сме гладни7 ~ Хвалете Бога от днес до века8 ~ Слава на Господа, мощния Цар на всемира!9 ~ Разказва ни небесна шир10 ~ Свят, свят, свят Си, Боже, и превъзвишен!11 ~ От люлката Ти Си бил12 ~ О, велики Боже наш13 ~ О, Боже, безцен е небесний Твой дар14 ~ Исусе, Теб любя15 ~ В светъл облак полетя16 ~ Отче благи17 ~ О, всевечни Душе Свети18 ~ О, животворен Дух Свети19 ~ Чуйте тоз глас евангелски20 ~ Твоето Слово нам21 ~ Вий от близо и далеч22 ~ Твоето Слово, Господи23 ~ Светата Библия твори24 ~ Чудната стара повест25 ~ Светата Библия ти все изследвай26 ~ О, чудно е Божието Слово!27 ~ Обичам да приказвам28 ~ Пак безопасно преминахме ние29 ~ О, ден на радост свята30 ~ Дошел е пак денят на свят покой31 ~ Светла е зората в Господния ден32 ~ Едно чудесно място знам33 ~ О, Учителю небесни34 ~ Радостни са днеска нашите сърца35 ~ О, Божи ден, ден осветен36 ~ Алилуя! Светло утро37 ~ Събота блажена, о, святи покой38 ~ След една седмица трудна39 ~ Господнята събота свята40 ~ О, съботно училище41 ~ С Твойта слава, мир, любов42 ~ О, Ти, Който сам раздваш43 ~ Мил Отче наш във небеса44 ~ Твоята върховна воля45 ~ Таз радост, мир, прощение46 ~ Бог благи този грешен свят47 ~ О, Ти, велик и славен Цар48 ~ Исус, туй чудесно име49 ~ Исусе, моя радост50 ~ Ей, всички верни Твои слуги51 ~ Аз ще възпея на Исуса52 ~ О, Спасителю Христе!53 ~ Исусе драгоценни54 ~ Блаженно да е името55 ~ Сионе, весел глас56 ~ О, Исусе, о, Ти надежда моя57 ~ Хвала Теб, мой мил Спасител58 ~ Колко мило е туй име59 ~ Запей с веселба, Изкупител дойде!60 ~ Наследник на царството61 ~ Чух сладкия Исусов глас62 ~ На Бога чух гласа63 ~ На Господа Христа благодатта64 ~ На Витлеемското поле65 ~ Слезна от шемет висоти66 ~ Чуйте ангелския глас67 ~ Израстна Клончец нежен68 ~ Роди се нам във Витлеем69 ~ Тиха нощ! Свята нощ!70 ~ Осанна! Ето милий Спас!71 ~ Исусе, с наште грехове72 ~ Ранен, във кръв потънал73 ~ Живота Си за теб74 ~ Исус Христос възкръсна!75 ~ Възкръсна силний Спас76 ~ Аз зная, жив е Господ мой77 ~ Не знаем кога Той ще дойде78 ~ Часът се не знай79 ~ Веч на вратата Бог стои80 ~ Кой знае в кой час81 ~ Ние чакаме Те, Божи Син82 ~ Ето, иде в облаците83 ~ Със добрите си дела светете84 ~ Отворени са небесните книги85 ~ Кога Господ, Съдията86 ~ Преди хиляди години87 ~ Спасен! Спасен! Възпей на Господа!88 ~ Аз съм чул, че ме люби Христос89 ~ Да ти бъде Бог спасение90 ~ На Агнеца от трона91 ~ Спасът наш повеле92 ~ Живот има във поглед към Христа93 ~ На непорочний Агнец94 ~ Аз Твой съм раб!95 ~ На живота изворът е във Христовото сърце!96 ~ Безопасно лежат без една97 ~ Такъв, какъвто съм98 ~ О, прибежище добро99 ~ Ела, Исусе мой100 ~ Скрита в мене е скръбта ми101 ~ Съвсем съм убеден, Боже мой102 ~ Мир сладък ли като река ме пои103 ~ От що друго се нуждая на земята тук?104 ~ Сърцето си на Тебе аз ще дам105 ~ Не желая богатство, нито слава106 ~ Твой да съм и Тебе107 ~ Що да направя за Исуса108 ~ Боже, Ти като мил Пастир109 ~ Сега желая, Боже мой, смирено, кротко110 ~ Ние идем тук, о, Спас111 ~ С божествено прощение присъствай112 ~ Пази ме, Божи Агнец, при Своята страна113 ~ Родино, родино! Всеки ден безспир114 ~ Де има душата родина н мир?115 ~ Тук вечно да живея116 ~ Плуваме ние през широко море117 ~ Всегда при Господа!118 ~ Желал бих да отида у дома119 ~ Стоя аз на йордански бряг120 ~ Всеки час, всеки час аз желая моя Спас121 ~ Бог във Сион царува122 ~ Мислете за дом горе там123 ~ Ще запея аз песен за мила земя124 ~ Дом Бащин е небето нам125 ~ Таз нежна струна126 ~ О, Сион, мой дом127 ~ Ерусалим възлюбени!128 ~ Хубав и славен Сионе129 ~ Сам бъди правдив и честен130 ~ Вдъхнал си ми, Боже131 ~ О, труден е животът132 ~ Прав да си ти, прав и смел133 ~ Бисерът красен, блестящ и голям134 ~ Блажен, блажен е тоз човек135 ~ Не ми казвай с жални думи136 ~ Войник Христов не съм ли аз137 ~ Честит тоз ден, кога доби надежда138 ~ Радост нечута затрепва у мен139 ~ Ей, още при слънчев изгрев140 ~ Бог е силен мой Помощник141 ~ Слънце ярко днес в душа ми грей142 ~ Против изкушения, о, брате143 ~ Аз съм намерил бисера144 ~ Ах, вяра! Ах, преблаги дар!145 ~ Моята вяра е във Тебе146 ~ Вярвай просто всеки де147 ~ Кръстът ти ако е тежък148 ~ Пустиня е душа без идеал149 ~ Уповавам в Теб, Исусе150 ~ О, Любов пречудна, свята151 ~ По име знае Господ възлюбените Свои152 ~ Ангелски, а и човешки153 ~ Възложи товара си сега на Господа154 ~ Тоз, кой на Господа сърдечно се надей155 ~ Кога в минути тежки мен156 ~ Бог по претайни начини157 ~ Нека престанат плач и сълзи158 ~ Скрий се, душе моя, скрий се в Христа!159 ~ Кога по пътя на живота160 ~ Радост след скърби161 ~ Теб се казва, малко стадо162 ~ Бог твой говори: Жив Съм Аз163 ~ Даниил, пленен, е коленичил164 ~ Неверство, махни се далече от мен165 ~ О, мое сърце, с радост ти ходя в Господний166 ~ Дали си ти обременен167 ~ Приятел небесен Исус е мой168 ~ Скръбта си дълбоко скрий и зарови169 ~ От дявол, от зло и от грях170 ~ Още малко скръб и сълзи171 ~ Ей, има още място при вечния покой172 ~ Както баща милее за син173 ~ Кога затръби тръбата и Господ174 ~ Все напред към светлина!175 ~ Исус, Ходатаят, е жив и моли176 ~ О, не отминавай, Боже177 ~ Колко скъп е тоз Приятел178 ~ Доде се скитам, Отче мой179 ~ С дъжд земята напояваш, Боже180 ~ Изпитай нашите сърца, о, Боже181 ~ Молитвен час, молитвен час!182 ~ При Теб, о, Боже мой183 ~ Мисли все по-светли дай ми184 ~ О, Ти, пред Когото открито185 ~ За Тебе всеки час, о, Господи186 ~ Боже наш, в този мрак187 ~ Повече, о, Христе, любов към Теб188 ~ Свят да съм желая189 ~ Тоз, конто за прибежище190 ~ Боже, да ме не оставиш от Христа191 ~ Ти, Светило на онези192 ~ Моите стъпки отправи, мили Отче193 ~ Кой в Христа спасение има194 ~ Широк е пътят към смъртта195 ~ Бог е светлина всеки ден и час196 ~ О, колко радост в мисълта197 ~ Дошъл съм, Боже, грешник клет198 ~ В този свят пустиня, Боже199 ~ Господния ангел е окол200 ~ Спасе, като овчар води ни на зелени201 ~ На вашата вяра, блажени светни202 ~ Вземи ръцете ми Ти и ме води203 ~ О, безопасно място в Христовите ръце!204 ~ Корабът мой все плува спокойно205 ~ Вилнее буря зла, нощта тъмней206 ~ Сред бурите на тоз живот Исус е Спасител!207 ~ Дързост, братя!208 ~ Борба непрестанна е тоз наш живот209 ~ О, малко стадо, в лютий бой210 ~ Напред вси за Исуса, о, воини Негови!211 ~ Ще чакаме ли, стражо, ощ?212 ~ В Кого съм аз повярвал, знам!213 ~ Напред, о, ратници, в Господний214 ~ Учителю, буря страшна заплашва215 ~ Свети Отче, Ти ме учиш216 ~ Ей, напред, войници, в боя да вървим!217 ~ Оръженосец съм сал218 ~ Могъща крепост е Бог наш219 ~ Скала вечна е Исус за нас220 ~ Блажен Спасителю, със вяра221 ~ О, защо аз гневни думи222 ~ О, сладък наш съюз на верни братия!223 ~ Почтено чувство е да негодуваш224 ~ Тез са братя мои225 ~ За любовта на наший Спас226 ~ Със сърца съединени търсим227 ~ Дали съм страж на брат228 ~ Ето колко са блажени229 ~ Сей семето всегда и с вяра всякъде!230 ~ О, мило чадо, труженик небесен231 ~ Господ ни сравнява със виделина232 ~ Разгласяй, о, Сноне, вест велика233 ~ Сейте, сеячи, доброто засявайте234 ~ Ние да работим за Спаса235 ~ Твое, Христе, е делото236 ~ Тези, що със сълзи добро семе сеят237 ~ Бляска милост, фар небесен238 ~ О, работи прилежно239 ~ Не чуваш ли, Господ вика240 ~ Златни ниви зреят веч в целий свят241 ~ Един ощ’ ден за тебе242 ~ От всичките гренландски студени планини243 ~ Аз пращам ви, Аз, Бог и ваш Учител244 ~ Боже наш, ние Теб се молим245 ~ Пред изгрев слънце ощ’246 ~ При Исуса, уморения!247 ~ Тебе, о, душе моя248 ~ Грешни търси да спаси славний Бог249 ~ Ваший грях, ако е багрен250 ~ Дали без малко си убеден251 ~ Ела при Спаса, ела в часа252 ~ Както вечер сенки падат253 ~ Само листа! Каква е скръб254 ~ Хлопа, хлопа. Кой е там?255 ~ Ти ученик ли си Христов?256 ~ Река кристал аз знам257 ~ О, приел ли си Исуса?258 ~ Тихо щом Исус ме викне259 ~ Грешниче смутен и беден260 ~ Какви са тез смущения261 ~ О, най-блажена дума на радост и възторг262 ~ Дойдете, мили братя, задружно263 ~ Страдаш ли, брате, от плътска похот264 ~ Въздържание! Славно име чуй265 ~ Малка сме дружинка на въздържаността266 ~ Знаеш ли колко звездички бляскат267 ~ Кога Господ преблажени дойде268 ~ Приятел има горе за малките деца269 ~ Каква приятна музика и песни най270 ~ Слава на Исуса!271 ~ Кой направил е цветята?272 ~ Мен Исус е възлюбил!273 ~ Бог е благ!274 ~ Малки вий деца, елате275 ~ Малки водни капки276 ~ Бог наш любов дарява277 ~ Бог наш се грижи всеки ден278 ~ Дете съм бедно, малко аз и сила279 ~ Бог е любовта, Той ме изкупи280 ~ Кога за Исуса таз повест чета281 ~ Весели да са сърцата и с благодарност пълни!282 ~ О, юноше, помни ти свой Създател283 ~ Пази се чист, неосквернен!284 ~ Вий, борци Христови285 ~ Галилея, Галилея, свидетел вечен286 ~ В оная паметната нощ287 ~ Кога на учениците смъртта288 ~ Всичко тръпне в красота289 ~ О, дом честит, де по-любим290 ~ О, Ти Любов предвечна и безкрайна291 ~ С нас остани! Денят замира веч292 ~ Мили Пастирю Христе293 ~ Спасе, о, благослови ни ощ294 ~ Вечерни сенки падат от тъмни небеса295 ~ Привет теб, красиво утро!296 ~ Вижте как листата падат297 ~ Бог да бъде с вас, довиждане!298 ~ Ще ли се видим в двор небесни299 ~ О, верен гробе, отвори за нов300 ~ Заспал в Исуса сън блажен