hymnal.pro

306 ~ Moli se u osvit dana

1

Moli se u osvit dana Da počneš život nov! O, moli se kao Jakov, I traži blagoslov!

2

U podne još pomoć moli Od dobrog Tvorca svog, Da okom nad tobom straži Do kraja dana tog!

3

Moli se kad veče dođe, Zahvali Bogu svom; Neka On u tebi vlada I vodi sav tvoj dom!