hymnal.pro

327 ~ Po cijelom svijetu idite

1

“Po cijelom svijetu idite!” Gospodnja to je zapovijest! “Naučite sve narode, Nek svatko čuje Dobru vijest!”

2

“Gle, ja sam s vama, Gospod vaš, U dane sve na putu tom! Naučite sve narode, Da nađu put u vječni dom!”

3

“U mojoj ruci vlast je sva Na nebu i na Zemlji svoj! Naučite sve narode Da ljube sveti Zakon moj!”