hymnal.pro

395 ~ S Kristom na moru mi plovimo sad

1

S Kristom na moru mi plovimo sad, Žurimo svi tam u dom! Kroz sve oluje i nevolje tu, Žurimo svi tam u dom! Nismo daleko od obale te, Plovimo hrabro kroz valove sve, U pristanište gdje buri je kraj: U zavičaj, zavičaj!

2

Bjesni oluja i valova moć, Žurimo svi tam u dom! Zavičaj gornji već čeka sad nas, Žurimo svi tam u dom! Isus u čamcu sa nama je sad, Plovimo s Njime u nebeski Grad, U pristanište gdje buri je kraj: U zavičaj, zavičaj!

3

Luka nebeska sve bliže je nam, Skoro će dom, vječni dom! Radosno snosimo nevolje sve, Jer blizu već naš je dom! Bogu sva hvala što izbavlja nas, Uzdiže Njega naš zahvalni glas, Jer će nam dati svu slavu i sjaj: Naš zavičaj, zavičaj!